powróć na stronę główną
TŁUMACZENIA

09.08. 2008: Aktualna dyspozycja: zajęty do wtorku 12 sierpnia

Pragnę przeprosić wszystkich Gości za wygląd, jak również treść tej strony, jest jak w znanym czeskim przysłowiu - na moje tłumaczenia możecie Państwo natrafić na różnych stronach internetowych, ale swoją nie mam czasu się zająć. ;-)

Przetłumaczę prawie każdy tekst fachowo, w terminie i w formie według zaleceń Klienta. Zawsze decyduje typ oraz długość tekstu. Preferuję formę indywidualnych odgórnych ustaleń wszystkich szczegółów. Moje tłumaczenie posłuży nie tylko dla pierwotnych, głównych celów Klienta, ale będzie zarazem pożyteczne także dla poszerzenia mojej wiedzy na temat wzajemnych powiązań i stosunków pomiędzy obydwoma językami.

DANE PODSTAWOWE

Tłumaczenia tekstów:

    Polski > Czeski
    Czeski > Polski
    Słowacki > Polski

    Kwalifikacje: "native speaker" i Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; 9 lat doświadczeń w zakresie tłumaczeń, współpraca z wydawcami książek, redakcjami czasopism i agencjami tłumaczeń w Polsce i w Czechach (konkretne referencje mogę podać na życzenie); stały kontakt z obydwoma językami i współczesną terminologią licznych specjalizacji.

    Dotychczasowe doświadczenie: Siedem lat praktyki w tłumaczeniach.

    Terminy realizacji: Standardowy, przyśpieszony, ekspresowy - według zaleceń Klienta z uwzględnieniem długości i typu tekstu.

    Rodzaje wykonywanych tłumaczeń: Prawie wszystkie rodzaje tekstów, w tym także techniczne; z innych specjalizacji najwięcej doświadczeń dotąd uzyskałem z tekstami z zakresów: komputery, IT, internet, elektronika i telekomunikacja, geografia i ruch turystyczny, korespondencja handlowa i prawnicza, korespondencja i wykłady polityczne.

    Ceny: Do wzajemnego ustalenia.

    Inne oferowane usługi: Korekty tekstów w języku czeskim, przepisywanie, porady i konsultacje językowe, itp.

    Sprzęt: Komputer PC IBM, edytor Word 7.0 i kompatybilne.

    Formatowanie tekstów: Tak.

   Tłumaczenia ustne: Tak, konsekutywne.

    Tłumaczenia przysięgłe: Nie.

    Forma współpracy: Zamówienie, faktura wystawiona przez czeski podmiot gospodarczy. 

    Nazwa i siedziba firmy: Roman Joura, České Budějovice, Republika Czeska.

Zamówienia i wszelkie dodatkowe pytania uprzejmie proszę kierować na adres e-mailowy, albo kontaktować się telefonicznie pod numerem:
+420 605 119 359
(możliwy również kontakt w postaci wiadomości SMS)

powróć na stronę główną

Roman Joura
Strona ostatnio uzupełniona: 09.08.2008